Упутства и смернице

Упутство АСК ВЕБ форме образаца (извештај о имовини и приходима; обавештење о ступању/престанку јавне функције; евиденција поклона; обавештење о поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку)

Упутство – АCAS Web форме образаца – Обрасци које подносе политички субјекти