Трећа година примене Смерница

Мишљење о Предлогу закона о полицији – отклонити ризике корупције
19/01/2016
Меморандум о сарадњи са колегама из Македоније
20/01/2016

Трећа година примене Смерница

print
logo_acas_cirПолазећи од тога да је цивилно друштво један од стратешких партнера државе у борби против корупције и јачању друштвеног интегритета и следећи пример Кодекса добре праксе као референтног документа Савета Европе заснованог на принципима отворености, поверења, одговорности и независности, Агенција за борбу против корупције је 16. јануара 2013. године донела Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва.

Овим документом је први пут у Србији на детаљан и транспарентан начин уређен однос сарадње државног органа и организација цивилног друштва. Смерницама су утврђена три облика сарадње: давање начелне подршке програмима и пројектима организација цивилног друштва, успостављање сарадње у ужем смислу и партнерство.

У претходне три године Агенција за борбу против корупције је 22 пута дала начелну подршку пројектима организацијa цивилног друштва. Такође, сарадња са организацијама цивилног друштва подразумевала је ангажовање ресурса Агенције за борбу против корупције на пројектима које су организације цивилног друштва спроводиле у вези са борбом против корупције. У протеклом периоду Агенција је 12 пута остварила сарадњу са организацијама цивилног друштва. (списак организација цивилног друштва са којим је остварена сарадња у ужем смислу)

Најважнији резултат примене Смерница за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва је што су многе од њих охрабрене да се баве темом борбе против корупције што често у пракси није лако.