Семинар „Механизми за спречавање корупције у Србији“

Рековац – Избори за одборнике
22/06/2012
Савски Венац (Београд) – Изводи за одборнике
22/06/2012

Семинар „Механизми за спречавање корупције у Србији“

naslovna
print

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је у периоду од 28. до 30. јануара одржало семинар „Механизми за спречавање корупције у Србији“. Циљну групу су чинили студенти завршних година факултета, као и дипломци који су 2012. године конкурисали на три конкурса за стажирање у Агенцији а нису ушли у програм стажирања. Ово је пети, последњи семинар у циклусу који је започет у новембру прошле године кроз који је укупно едуковано 85 полазника о идеји независних државних тела, мандату Агенције за борбу против корупције, механизмима за спречавање корупције, значају личне и професионалне етике и интегритета за развој појединца и друштва.
Фото галерија