Састанак директора Агенције за борбу против корупције и немачког амбасадора

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и немачког амбасадора

print

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Савезне Републике Немачке Акселом Дитманом.

Директор Сикимић изразио је захвалност на подршци Немачке у процесу спровођења реформи у Србији, а посебно у области владавине права и борбе против корупције. Указао је и на значај сарадње свих релевантних актера на националном и међународном нивоу.

Амбасадор Дитман нагласио је да је борба против корупције једна од најзначајнијих области у процесу европских интеграција Републике Србије, као и да ће Немачка наставити да подржава Србију у испуњавању услова дефинисаних поглављем 23. Истакао је и улогу Агенције, као једне од најважнијих институција у борби против корупције.

На састанку је било речи и о могућностима даље сарадње у области превенције и борбе против корупције кроз размену искустава и добрих пракси са сродним институцијама у Немачкој.

Director of the Anti-Corruption Agency met with the German Ambassador

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of the Federal Republic of Germany Axel Dittmann.

Director Sikimić expressed his gratitude for the German support to reform process in Serbia, in particular in the area of rule of law and combating corruption. He also indicated the importance of cooperation of all relevant stakeholders at both national and international level.

Ambassador Dittmann pointed out that the fight against corruption was one of the most significant areas in the European Integration process of the Republic of Serbia as well as that Germany would continue supporting Serbia in meeting the requirements defined in the Chapter 23. He also stressed the role of the Agency, as one of the most important institutions in curbing corruption.

The meeting also touched upon the possibilities of further cooperation in prevention and fight against corruption through experience and best practice exchange with the similar institutions in Germany.