Сарадња Агенције за спречавање корупције и цивилног друштва / Исходи пројекта “Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој јавној власти” као модел за примену на локалу

Годишњи план расписивања јавних конкурса
21/01/2021
Сарадња Агенције за спречавање корупције и цивилног друштва / Исходи пројекта “Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој јавној власти” као модел за примену на локалу
22/01/2021

Сарадња Агенције за спречавање корупције и цивилног друштва / Исходи пројекта “Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој јавној власти” као модел за примену на локалу

print
Пројекат је спроведен на подручју општине Бечеј, а финансијски је подржан из буџета РС преко Агенције за спречавање корупције.

На месту где су власт и моћ најближе грађанима, у једницама локалне самоуправе, могућности и потреба за грађанским учешћем у свим аспектима јавног живота су највеће, а резултати највидљивији.

Учешће грађана у креирању јавних политика један је од стубова најразвијенијих демократија. То је основни демократски стандард и једно од темељних начела Савета Европе.

Недостатак озбиљних грађанских инцијатива, низак ниво учешћа грађана у јавним политикама, недостатак грађанског мониторинга и контроле јавних послова представља реалан ризик за настанак коруптивног понашања и радњи.

У настојању да подстакнемо сарадњу и дијалог и да пружимо подршку организацијама цивилног друштва да мобилишу свој потенцијал у активностима спречавања корупције, Агенција путем конкурса за доделу финансијских средстава подстиче реализацију пројеката у овој области.
Управо релизовани пројекат Бечејског удружења младих “Заједно ка транспаретнијој и одговорнијој јавној власти” један је од примера како се кроз сарадњу органа јавне власти и удружења може допринети укључивању цивилног друштва у процесе доношења одлука, развоја заједница и контроле јавних средстава.

Квалитет живота грађана у локалним заједницама битно зависи од начина дефинисања буџетских приоритета. Зато је једна од важних активности на локалном нивоу партиципација грађана у одлучивању о приоритетима у локалном буџету и расподели средстава пореских обвезника изражених кроз буџет локалне самоуправе.

Грађани могу бити укључени у одлучивање о буџету општине гласањем у току изборних дана, путем интернета (андроид апликација) и портала за партиципативни буџетски процес (што су такође исходи пројекта реализованог на подручју Бечеја), али и непосредно организовањем изборног дана у месним заједницама. Акција “Буџет по мери грађана”, успешно спроведена у оквиру овог пројекта, доприности транспарентном финансирању, учешћу грађана у одређивању приоритета, као и развијању свести о власништву над јавним средствима и одлукама које се доносе у општем интересу.

Агенција, у сарадњи са организацијама цивилног друштва, пружа подршку и пројектима чији су исходи антикорупцијска стратешка документа, што на локалу подразумева израђен и усвојен Локални антикорупцијски план и формирано радно тело за праћење његове примене, пружање перманентне подршке раду овог радног тела и мониторинг имплементације, ради праћења ефеката.

Надаље, битни исходи који могу послужити као модел на нивоу свих локалних самоуправа су правни акти од значаја за превенцију корупције. Примери добре праксе у овој области, који проистичу из реализованих пројеката, су значајани антикорупцијски правилници и одлуке као што су: Правилник о управљању сукобом интереса запослених у општинској управи, Одлука о контроли пријема и реализације донација у локалној самоуправи, Правилник о употреби службених возила, Правилник о унутрашњем узбуњивању, Одлука о предлагању чланова Надзорних одбора јавних предузећа на локалу и слично.

Један од важних исхода је и транспарентно финансирање организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета општине, у ком смислу је у оквиру Бечејског пројекта у току прошле године израђен и усвојен сет докумената за финансирање ОЦД, чиме је унапређена транспаретност у финансирању удружења.

Ту је и низ других исхода чији је заједнички именитељ транспарентност, инегритет, одговорност.

Транспаретност и сврсисходност трошења јавних средстава је један од основих постулата који је потребно испоштовати у спровођењу активности у области сарадње са цивилним друштвом за који пуну подршку пружа Агенција. Ово је истовремено и важна полуга у смањивању могућности за вршење коруптивних радњи, односно један од важних механизама за спречавању корупције.