Saopštenje za javnost Agencije za borbu protiv korupcije povodom „male mature“

Pres jul 2012
01/08/2012
Crnogorska partija CP
17/08/2012

Saopštenje za javnost Agencije za borbu protiv korupcije povodom „male mature“

print

Povodom saopštenja Zaštitnika građana u kojima se detaljno obrazlažu povrede propisa prilikom pripreme, organizovanja i sprovođenja završnog ispita za učenike osmog razreda osnovne škole, odgovora Ministarstva prosvete i medijskih izjava samog ministra Žarka Obradovića, Agencija za borbu protiv korupcije u vezi sa pitanjima iz njene nadležnosti saopštava:
Kao funkcioner koji rukovodi ministarstvom, ministar Žarko Obradović je odgovoran Vladi i Narodnoj skupštini za rad ministarstva i stanje u svim oblastima iz delokruga ministarstva. Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije funkcioner je dužan da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije. Savesno i odgovorno vršenje javne funkcije ključno je za uspostavljanje i održavanje poverenja građana u funkcionere i institucije koje oni predstavljaju (čl. 27. st. 2).

Ministarstvo prosvete bilo je dužno da prilikom osmišljavanja i sprovođenja „male mature“ vodi računa o mogućim rizicima od korupcije u ovom procesu. Postoje ozbiljne indicije da Ministarstvo prosvete nije učinilo dovoljno kako bi se ovi rizici umanjili, a propusti u organizaciji polaganja otklonili. Posebno zabrinjava to što iz medijskih izjava proizlazi da su odgovorni u ministarstvu bili upoznati i sa činjenicom da je krađe testova bilo ne samo ove, već i prethodne dve godine, i da ništa nije urađeno kako bi se rizici od korupcije analizirali, na vreme otklonili i na taj način sprečilo da do krađe dođe i ove godine.