Представљен Приручник за сарадњу с медијима

Потписан Протокол о сарадњи са француском Агенцијом за борбу против корупције
02/11/2018
Конференција о борби против корупције у дигиталном добу
13/11/2018

Представљен Приручник за сарадњу с медијима

print
Приручник за сарадњу с медијима представљен је на радионици са представницима медијских кућа и портала. Публикација обрађује принципе и правила комуникације, медијску политику Агенције за борбу против корупције, као и препоруке за успостављање и одржавање добрих односа с медијима.

Израђен је у оквиру Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције” и уз подршку стручњака Мисије ОЕБС у Србији.

Твининг пројекат „Превенција и борба против корупције“ почео је у јулу 2016. године. Спроводе га Национална агенција за борбу против корупције, Министарство правде и Виша школа за правосуђе Републике Италије, као и Главно тужилаштво Краљевине Шпаније у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције, која представља институцију корисницу пројекта. Пројекат финансира Европска унија у вредности од 2 милиона евра.

Приручник на српском језику доступан је овде.

Presentation of the Manual for Cooperation with Media

Manual for Cooperation with Media has been presented at the workshop with the representatives of media and portals. Publication addresses the principles and rules of communication, media policy of the Anti-Corruption Agency as well as recommendations for establishing and maintaining good relations with media.

It was drafted within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption” and supported by the experts of OSCE Mission to Serbia.

Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption” started in July 2016. It is implemented by the National Anti-Corruption Authority, the Ministry of Justice, the Higher School of the Judiciary of the Republic of Italy and the General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain in cooperation with the Anti-Corruption Agency as a Beneficiary Institution. This Project is financed by the European Union in amount of € 2 million.

English version of the Manual is available here.