Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima

Sastanak sa predstavnicima Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonito stečene imovine Bugarske
27/04/2021
Treća obuka za lobistu 13. i 14. maja
29/04/2021

Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima

print
Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23-potpoglavlje Borba protiv korupcije predviđeno je da Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa nadležnim institucijama, proceni uticaj dosadašnjih mera, preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija).
Kako bi obezbedila uključenost svih zainteresovanih strana, Agencija za sprečavanje korupcije poziva organizacije civilnog društva da iskažu zainteresovanost za učešće u ovom procesu.
Uz pismo o zainteresovanosti, neophodno je da organizacije civilnog društva dostave i dokaz o dosadašnjem angažovanju na sprovođenju antikorupcijskih aktivnosti iz oblasti, koje će biti obuhvaćene procenom uticaja, najkasnije do 14. maja 2021. godine na adresu elektronske pošte: ivana.cvetkovic@acas.rs.