Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge strateške revizije i planiranja informacionih sistema ili tehnologija.

Predstavnici Agencije na sastanku Međunarodne alijanse lovaca na korupciju
29/10/2018
Izbori u opštinama Doljevac, Kladovo, Kula i Lučani 16. decembra 2018. godine
30/10/2018

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge strateške revizije i planiranja informacionih sistema ili tehnologija.

print

JAVNA NABAVKA – Usluga „Analiza stanja i predlog razvoja Informacionog sistema Agencije za borbu protiv korupcije”

– Usluge strateške revizije i planiranja informacionih sistema ili tehnologija.

Šifra iz ORN – 72222000 –

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-165/18-03 za 2018. godinu