Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге стратешке ревизије и планирања информационих система или технологија.

Представници Агенције на састанку Међународне алијансе ловаца на корупцију
29/10/2018
Избори у општинама Дољевац, Кладово, Кула и Лучани 16. децембра 2018. године
30/10/2018

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге стратешке ревизије и планирања информационих система или технологија.

print

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга „Анализа стања и предлог развоја Информационог система Агенције за борбу против корупције”

– Услуге стратешке ревизије и планирања информационих система или технологија.

Шифра из ОРН – 72222000 –

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-165/18-03 за 2018. годину