Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Пореске управе и Агенције за борбу против корупције

Прес септембар 2013
02/10/2013
Једанаеста седница одбора Агенције
02/06/2010

Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Пореске управе и Агенције за борбу против корупције

P1200424
print

Агенција за борбу против корупције и Пореска управа Министарства финансија Републике Србије закључиле су Споразум о пословно-техничкој сарадњи којим се обавезују да благовремено и координирано планирају и прате заједничке обавезе које се тичу доступности, начина размене података као и одређивања лица која имају приступ подацима.

Овим Споразумом олакшава се и убрзава међусобна размена података и конкретно поступање у области спречавања корупције. Размена података из евиденција које воде Пореска управа и Агенција за борбу против корупције обављаће се у складу са прописима који уређују област заштите тајних података и податако о личности. Осим тога, када техничке могућности дозволе, сарадња ће бити интензивирана и преузимањем података путем веб сервиса, што ће значајно олакшати и убрзати контролу података из извештаја јавних функционера.

Директор Пореске управе Љиљана Ковачевић и директор Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић изразиле су велико задовољство што ће сарадња ова два државна органа допринети бољем, квалитетнијем и бржем решавању предмета из своје надлежности, а што је и основни циљ овог споразума.

„Протокол, који је данас потписан са Пореском управом, од изузетног је значаја за Агенцију, јер се овим омогућава да Агенција ефикасније обавља послове које су јој у надлежности, што се нарочито односи на, контролу извештаја о имовини функционера, контролу извештаја које подносе политички субјекти, спречавање сукоба интереса, поступања по представкама итд. На тај начин Агенција, између осталог може да иницира унакрсну процену имовине, а и да упореди податке које је функционер навео у извештају и податке који су пријављени Пореској управи, што ће допринети ефикаснијем раду оба државна органа“, рекла је Татјана Бабић, директор Агенције за борбу против корупције истичући да су од нарочитог значаја за поступање Агенције подаци о плаћеним порезима на: приходе из радног и ван радног односа, имовину, пренос апсолутних права, наслеђе и поклон као и на паушално опорезиве приходе.