Додела средстава ОЦД

Тринаести јавни конкурс

Тринаести конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 17. маja 2021. године.

Конкурс

Уговор и изабрани пројекат


Дванаести јавни конкурс

Дванаести конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 25. фебруара 2021. године.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију два пројекта из области спречавања корупције.

Конкурс

Уговор и изабрани пројекат

_______________________________________________________________________________________________________

Једанаести поновљени јавни конкурс

Једанаести поновљени јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 20. јула 2020. године.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројекта у области превенције корупције, са циљем повећања транспарентности и унапређења учешћа јавности у превенцији корупције.

Конкурс

Уговор и изабрани пројекат

Извештаји

 

____________________________________________________________________________________________________________

Једанаести конкурс

Једанаести конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 1. јуна 2020. године.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију једног пројекта за развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада органа јавне власти са циљем унапређења превенције корупције.

Конкурс

___________________________________________________________________________________________________________

Десети поновљени конкурс

Десети поновљени конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 25. октобра 2019. године.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију једног пројеката за развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада органа јавне власти са циљем да се унапреди борба против корупције.

Конкурс

Уговор и изабрани пројекат

Извештаји


Десети конкурс

Десети конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 02. aвгуста 2019. године.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију једног пројеката за развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада органа јавне власти са циљем да се унапреди борба против корупције.

Конкурс


Девети конкурс

Девети конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 30. априла 2018. године.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројеката за обезбеђивања помоћи у изради локалног антикорупцијског плана (ЛАП) и формирању тела за праћење његовог спровођења, у складу сa Моделом Агенције, за пет јединица локалних самоуправа у Србији .

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

Извештаји


                                                                                                                                                                                                                         

Осми конкурс

Осми конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 22. маја 2017. године.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију два пројекта алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23.

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

ИзвештајиСедми конкурс

Седми конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 07. фебруара 2017.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области борбе против корупције

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

ИзвештајиШести конкурс

Шести конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 30. априла 2015.

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

ИзвештајиПети конкурс

Пети конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва 9.2.2015.

Агенција за борбу против корупције расписала је 9. фебруара 2015. године конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију два пројекта у области борбе против корупције. Циљ конкурса је да подржи развој и јачање интегритета, одговорности и транспарентности свих друштвених актера.

Укупна средства која ће бити додељена организацијама цивнилног друштва износе 3.658.000,00 динара и биће додељена двема организацијама у износима од по 1.829.000,00 динара.

Конкурс је отворен до 11. марта 2015. године.

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

ИзвештајиЧетврти конкурс

Четврти конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – Пилот програм алтернативног извештавања – објављен 13. маја 2014.

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

ИзвештајиТрећи конкурс

Трећи конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 25. априла 2014.

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

ИзвештајиДруги конкурс

Други конкурс за доделу финансијских средства организацијама цивилног друштва – објављен 3. фебруара 2012.

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

ИзвештајиПрви конкурс

Први конкурс за доделу финансијских средства организацијама цивилног друштва – објављен 9. септембра 2011.

Конкурс за подршку пројектима организација цивилног друштва усмереним на јачање капацитета друштва у борби против корупције

Конкурс

Уговори и награђени пројекти

Извештаји