ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: ТРЕЋИ ЦИКЛУС

Почео је III циклус израде плана интегритета у електронској апликацији

Агенција за спречавање корупције доставила је обвезницима плана интегритета имејл са корисничким именом и лозинком за рад у апликацији. Апликацији за израду плана интегритета у III циклусу приступа се путем линка: http://plan.acas.rs/acas_pi/#/login

План интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, који имају више од 30 (стално) запослених.

Евиденција обвезника по системима које имају више од 30 запослених доступна је ОВДЕ. Евиденција је сачињена на основу списка институција који је доставио Централни регистар обвезника социјалног осигурање. Подаци из евиденције су подложни изменама и допунама, а институције могу доставити сугестије путем електронске поште integritet@acas.rs.

Агенција за спречавање корупције израдила је пречишћен текст Упутства за израду и спровођење плана интегритета „Службени гласник РС“, бр. 145/20, 43/21 и 48/21) који је доступан ОВДЕ.

До 31. јануара 2022. године потребно је да обвезници израде плана интегритета донесу и у апликацију поставе одлуку о одређивању координатора, одлуку о именовању радне групе као и да што већи број запослених одговори на упитник који је постављен у апликацији.  Техничко упутство за запосленe доступно је ОВДЕ.

Одредбом члана 104. став 1. тачка 8) Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“ бр. 35/2019, 88/2019, 21/2021 – аутентично тумачење и 94/2021) прописана је прекршајна одговорност за одговорно лице у институцији уколико не одреди (координатора) лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета (члан 97. став 2.).

Фазе и рокови за израду и спровођење плана интегритета у трећем циклусу приказани су на инфографици ОВДЕ.

За све додатне информације у вези израде и спровођења плана интегритета можете се обратити Одсеку за планове интегритета и анализу ризика од корупције путем електронске поште integritet@acas.rs или телефоном на 011/ 41 49 100, локал 6, односно 011/ 41 49 112.

 

 

 

ПРИСТУП АПЛИКАЦИЈИ

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

МОДЕЛИ ОДЛУКА ПОТРЕБНИХ ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

УПУТСТВА ЗА РАД У АПЛИКАЦИЈИ И ПРИРУЧНИК

ВИДЕО УПУТСТВА ЗА РАД У АПЛИКАЦИЈИ – у припреми

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СУ ИСПУНИЛИ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ПЛАНОМ ИНТЕГРИТЕТА

МОДЕЛИ ИНТЕРНИХ АКАТА ЗА ОБЛАСТ „ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ”

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА – у припреми

АРХИВА – ПРЕТХОДНИ ЦИКЛУСИ

ОДСЕК ЗА ПЛАНОВЕ ИНТЕГРИТЕТА И АНАЛИЗУ РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ

Агенција за спречавање корупције
Царице Милице 1, 11000 Београд

Електронска пошта: integritet@acas.rs
Телефон: 011/ 4149 – 100, локал 6 и 011/ 4149 – 112