Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije
06/10/2021
Saopštenje
08/10/2021

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Agencija za sprečavanje korupcije donosi dana 19.07.2021. godine rešenje br. 014-020-00-0148/20-11 koje objavljujemo na Oglasnoj tabli Agencije dana 13.10.2021. godine jer uručenje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br.014-020-00-0148/20-11

Agencija za sprečavanje korupcije donosi dana 01.03.2021. godine dopunu obaveštenja o pokretanju postupka br. 014-46-00-0272/20-08  koje objavljujemo na Oglasnoj tabli Agencije dana 07.10.2021. godine jer uručenje na drugi način nije bilo moguće.

Obaveštanje br. 014-46-00-0272/20-08

Agencija za sprečavanje korupcije donosi dana 25.08.2021. godine dopunu obaveštenja o pokretanju postupka br. 014-07-00-0195/21-11  koje objavljujemo na Oglasnoj tabli Agencije dana 01.10.2021. godine jer uručenje na drugi način nije bilo moguće.

Obaveštenje br. 014-07-00-0195/21-11

Agencija za sprečavanje korupcije donosi dana 11.08.2021. godine obaveštenje br. 07-00-0163-21  koje objavljujemo na Oglasnoj tabli Agencije dana 01.10.2021. godine jer uručenje na drugi način nije bilo moguće.

Obaveštenje br. 07-00-0163-21