Održan trening za novinare i predstavnike civilnog sektora
20/05/2022

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Agencija za sprečavanje korupcije dana 26.05.2022. objavljuje rešenje br. 014-020-00-0306/22-11 jer uručivanje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br. 014-020-00-0306/22-11

Agencija za sprečavanje korupcije dana 25.05.2022. objavljuje rešenje br. 014-46-00-0353/21-10 jer uručivanje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br. 014-46-00-0353/21-10

Agencija za sprečavanje korupcije dana 23.05.2022. objavljuje rešenje br. 014-07-00-0557/20-11 jer uručivanje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br. 014-07-00-0557/20-11

Agencija za sprečavanje korupcije dana 23.05.2022. objavljuje obaveštenje br. 014-012-00-0272/22-11 jer uručivanje na drugi način nije bilo moguće.

Obaveštenje br. 014-012-00-0272/22-11

Agencija za sprečavanje korupcije dana 13.05.2022. objavljuje rešenje br. 014-020-00-0078/20-11 jer uručivanje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br. 014- 020-00-0078/20-11

Agencija za sprečavanje korupcije dana 11.05.2022. objavljuje rešenje br. 014-46-00-0313/16-10 jer uručivanje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br. 014-46-00-0313/16-10/16-10