Održana radionica „Lobiranje u Srbiji – iskustva i izazovi“

Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima
22/04/2021
Poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima
23/04/2021

Održana radionica „Lobiranje u Srbiji – iskustva i izazovi“

print
Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je Radionicu  „Lobiranje u Srbiji – iskustva i izazovi“. Cilj održavanja prve od četiri planirane radionice za 2021. godinu,  je razmena iskustava, utisaka i izazova učesnika u lobiranju tokom primene Zakona o lobiranju.
Na poziv Agencije, radionici su prisustvovali lobisti, zastupnik privrednog društva upisanog u Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje, javni funkcioneri, kao i predstavnici privatnog sektora. Verka Atanasković pomoćnik direktora u Sektoru za sukob interesa i pitanja lobiranja, u uvodnoj reči predstavila je rezultate rada Agencije u primeni Zakona o lobiranju i istakla, da je u periodu od početka primene ovog zakona, Agencija održala sedam obuka za lobistu koje je pohađalo i uspešno završilo 82 učesnika. U registre lobista, koje vodi Agencija, do sada je upisano 30 fizičkih i dva pravna lica koja obavljaju lobiranje.
Učesnici radionice su iskazali zadovoljstvo zbog organizovanja ovog vida sastanka i prilike da na jednom mestu međusobno, i u saradnji sa Agencijom, razmene iskustva i istaknu ideje za dalje korake u imlementaciji Zakona o lobiranju. Naglašena je potreba da se u narednom periodu radi na pozitivnoj kampanji, radi podizanja svesti o lobiranju kao antikorupcijskom alatu i zakonitoj aktivnosti, kako u javnosti, tako i među svim ključnim učesnicima društva, odnosno predstavnicima domaćih i stranih kompanija i njihovih komora, državnim službenicima, a naročito među javnim funkcionerima.
Radionica je, uz poštovanje svih epidemioloških mera, organizovana u prostorijama Palate Srbija gde će se 13. i 14. 05. 2021. godine, održati i nova Obuka za lobiste.