Обавештење политичким субјектима о подношењу годишњег финансијског извештаја до 15. априла 2021. године

У току Друга овогодишња обука за лобисте
02/04/2021
Представници Агенције на конститутивном састанку GOPAC
12/04/2021

Обавештење политичким субјектима о подношењу годишњег финансијског извештаја до 15. априла 2021. године

print
Агенција за спречавање корупције обавештава политичке субјекте који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке да је, у складу са одредбом члана 28. став 1. Закона о финансирању политичких активности, рок за подношење годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, као и извештаја о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора, до 15. априла 2021. године.

Годишњи финансијски извештај се обавезно подноси преко система за електронско подношење извештаја (веб форма обрасца) и у писаној форми (штампањем електронског обрасца).
Извештаји се подносе путем веб линка http://www.acas.rs/awf/#/login пријавом на кориснички налог добијен од Агенције путем имејла, уносом података у веб форми.

Позивају се политички субјекти који још увек немају кориснички налог да доставе Агенцији на мејл finansiranje.ps@acas.rs следеће податке: 1) назив политичког субјекта; 2) имејл адресу; 3) име и презиме овлашћеног лица и број телефона; 4) место и адресу политичког субјекта и 5) веб сајт политичког субјекта.

Истовремено, Агенција обавештава политичке субјекте да је у вези са подношењем Годишњег финансијског извештаја и Извештаја о трошковима изборне кампање одржана онлајн обука 6. априла 2021. године, и да се видео записи са презентацијама налазе на YouTube каналу Агенције.