Obaveštenje političkim subjektima

Poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima
23/04/2021
Sastanak sa predstavnicima Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonito stečene imovine Bugarske
27/04/2021

Obaveštenje političkim subjektima

print
Izbori za odbornike Skupštine grada Zaječara i za odbornike Skupštine opštine Kosjerić održani su 28. marta 2021. godine.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za sprečavanje korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje za odbornike Skupštine grada Zaječara ističe 28. aprila 2021. godine, dok za odbornike Skupštine opštine Kosjerić ističe 29. aprila 2021. godine.