Обавештење политичким субјектима

Обавештење политичким субјектима
01/02/2016
Учешће представника Агенције на састанку Пододбора за правду, слободу и безбедност
02/02/2016

Обавештење политичким субјектима

print
Агенција за борбу против корупције обавештава политичке субјекте да због измене обрасца за подношење годишњег финансијског извештаја, у складу са новим Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта, овај образац неће бити могуће преузети са интернет презентације Агенције до недеље, 7. фебруара 2016. године.

Нови Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта који је Агенција донела 20. јануара 2016. године ступа на снагу 6. фебруара 2016. године и тиме престаје да важи Правилник о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 25/12 и 31/13).