Obaveštavanje o procenjenoj tržišnoj vrednosti poklona do 30.4.2021. godine

Održan drugi ciklus radionica o sukobu interesa i nespojivosti funkcija
14/04/2021
Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobistu
16/04/2021

Obaveštavanje o procenjenoj tržišnoj vrednosti poklona do 30.4.2021. godine

print
Agencija za sprečavanje korupcije podseća organe javne vlasti da o utvrđenoj tržišnoj vrednosti poklona u dinarima obaveštavaju Agenciju do 30.4.2021. godine, ukoliko su u predatim evidencijama poklona za 2020. godinu naveli da je procena vrednosti poklona u toku.
Obaveštenje o procenjenoj tržišnoj vrednosti poklona organi javne vlasti dostavljaju putem dopisa sa potpisom odgovornog lica i pečatom organa javne vlasti, osim kada upotreba pečata u zakonom propisanim slučajevima nije obavezna.