Обавештавање о процењеној тржишној вредности поклона до 30.4.2021. године

Одржан други циклус радионица о сукобу интереса и неспојивости функција
14/04/2021
Обавештење о одржавању треће обуке за лобисту
16/04/2021

Обавештавање о процењеној тржишној вредности поклона до 30.4.2021. године

print
Агенција за спречавање корупције подсећа органе јавне власти да о утврђеној тржишној вредности поклона у динарима обавештавају Агенцију до 30.4.2021. године, уколико су у предатим евиденцијама поклона за 2020. годину навели да је процена вредности поклона у току.
Обавештење о процењеној тржишној вредности поклона органи јавне власти достављају путем дописа са потписом одговорног лица и печатом органа јавне власти, осим када употреба печата у законом прописаним случајевима није обавезна.