Најчешћа питања политичких странака

Прес март 2012.
02/04/2012
Прес април 2012
03/05/2012

Најчешћа питања политичких странака

print

 

Како поступити у случају погрешне уплате чланарина и прилога?

Да ли се чланарина чији износ не прелази 1000 динара на годишњем нивоу може уплаћивати путем уплатнице?

Да ли политичка странка може да се бави хуманитарним радом и да стипендира заинтересована лица?

Да ли су политичке странке ослобођене плаћања пореза на примљене донације?

Отварање посебног рачуна и његово одржавање

Да ли се средства која се налазе на рачуну за редован рад политичке странке могу пребацити на рачун за финансирање изборне кампање?

Које овлашћено лице политичке странке потписује признаницу о плаћеној чланарини?

Како се одређује који услови одступају од тржишних?

Да ли у изборној години једно физичко или правно лице може дати укупно 20, односно 200 просечних зарада где ће се део тог износа користити за редован рад, а део за изборну кампању, или посебно 20, тј 200 просечних зарада за редован рад и посебно 20, тј 200 просечних зарада за изборну кампању?

Да ли се у случају расписивања општих локалних избора отвара по један рачун за изборе за сваку општину или један посебан рачун за изборе за све општине у Србији?

Коме политички субјекат даје изјаву да ће користити средства из јавних извора?

Ко потписује извештаје за кампању за локалне изборе које у складу са Законом странка доставља Агенцији?

Које су то делатности од општег интереса?