Memorandumi o saradnji

Sporazum o saradnji sa Institutom društvenih nauka, 27. februar 2020. godine

 Sporazum o saradnji

__________________________________________________________________________________________________________

Sporazum o saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom u oblasti borbe protiv korupcije, 30. novembar 2016. godine

  Sporazum o saradnji

__________________________________________________________________________________________________________

Sporazum o saradnji sa Komisijama za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i zaštitu konkurencije, 9. novembar 2016. godine

  Sporazum o saradnji

__________________________________________________________________________________________________________

Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, 7. oktobar 2016. godine.

  Sporazum o saradnji

__________________________________________________________________________________________________________

Sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke i Agencije za borbu protiv korupcije, 2. mart 2016. godine

pdf_small

Sporazum o saradnji


Memorandum o saradnji između Državne komisije za sprečavanje korupcije Republike Makedonije i Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, 20. januar 2016. godine

pdf_small  Verzija na srpskom jeziku

pdf_small  Verzija na makedonskom jeziku

pdf_small  Verzija na engleskom jeziku

______________________________________________________________________________________________

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije za borbu protiv korupcije, 30. decembar 2015. godine

pdf_smallSporazum o poslovno-tehničkoj saradnji

__________________________________________________________________________________________________________

Protokol sa Direktoratom za međunarodnu pravnu saradnju i Evropske integracije Crne Gore o ustupanju „source code-a“ 23. februar 2015. godine

pdf_smallProtokol

______________________________________________________________________________________________

Sporazum o saradnji sa Upravom za trezor, 04. septembar 2014. godine

pdf_small Sporazum o saradnji

______________________________________________________________________________________________

Sporazum o saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 21. maj 2014. godine

pdf_small

Sporazum o saradnji

________________________________________________________________________________________________

Sporazum o saradnji sa Upravom carina, 20. maj 2014. godine

pdf_small

Sporazum o saradnji

______________________________________________________________________________________________

MEMORANDUM O SARADNJI zaključen između Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Saveta za borbu protiv korupcije, Agencije za privatizaciju i Agencije za borbu protiv korupcije, maj 2014. godine

PREPORUKE I ZADACI sa prvog polugodišnjeg sastanka potpisnika Memoranduma o saradnji održanog dana 29. decembra 2014. godine

Mišljenje o rizicima korupcije koji uređuju postupak privatizacije, reorganizacije i stečaja – Agencija za borbu protiv korupcije

______________________________________________________________________________________________

Sporazum sa Kriminalističko – policijskom akademijom  o poslovnoj i obrazovnoj saradnji, 14. maj 2014. godine

pdf_small   Sporazum o poslovno obrazovnoj saradnji

_____________________________________________________________________________________________

Sporazum sa Poreskom upravom  o poslovno tehničkoj saradnji, 13. mart 2014. godine

pdf_small

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji

______________________________________________________________________________________________

Ugovor sa Agencijom za privredne registre o preuzimanju podataka putem veb servisa, 12. decembar 2013. godine

pdf_smallUgovor

______________________________________________________________________________________________

Sporazum sa Fakultetom organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu o dugoročnoj saradnji, 8 novembar 2013. godine

pdf_small

Sporazum o saradnji

______________________________________________________________________________________________

Sporazum sa Upravom za sprečavanje pranja novca o poslovno tehničkoj saradnji, 11. septembar 2013. godine

pdf_smallSporazum o poslovno tehničkoj saradnji

______________________________________________________________________________________________

Protokol sa Republičkim geodetskim zavodom o poslovno tehničkoj saradnji, 20. jul 2012. godine

pdf_small Protokol

______________________________________________________________________________________________