Kontakt

Ukoliko imate pitanje, komentar, sugestiju ili bilo kakav problem koji je u okviru nadležnosti Agencija za sprečavanje korupcije moguće je da ostvarite kontakt preko elektronske pošte office@acas.rs . Trenutna kontakt forma se rekonstruiše i nije dostupna.

Obaveštenje za stranke:

Obaveštavamo vas da je Pisarnica Agencije od 12. maja 2020. godine nastavila redovan rad sa strankama u vremenu od 7:30 do 15:30 časova. Primenjujemo sve preventivne mere radi zaštite vašeg zdravlja ali i zdravlja zaposlenih. Za sve slučajeve koji ne zahtevaju neposrednu predaju dokumentacije pozivamo vas da i  dalje koristite najbezbedniji kanal komunikacije – našu elektronsku poštu office@acas.rs. 

 

 

Adresa:

Agencija za sprečavanje korupcije

Carice Milice 1

11000 Beograd

Radno vreme:

7:30 – 15:30, radnim danima

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@acas.rs

011/41 49 100 – TASTERI:

1 – Za predstavke*

2 – Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

3 – Sektor za sukob interesa i pitanja lobiranja

4 – Sektor za proveru imovine i Sektor za registre i evidencije

5 – Sektor za istraživanje i analitiku

6 – Sektor za prevenciju i jačanje integriteta

7 – Sektor za saradnju sa medijima i civilnim društvom

8 – Kretanje predmeta i Sektor za opšte poslove

9 – Kancelarija direktora i Sektor za spoljne poslove i strateški razvoj

Informacije o predstavkama građana Agencija pruža ponedeljkom i četvrtkom od 11:00 do 14:00