Контакт

Уколико имате питање, коментар, сугестију или било какав проблем који је у оквиру надлежности Агенција за спречавање корупције могуће је да остварите контакт преко електронске поште office@acas.rs . Тренутна контакт форма се реконструише и није доступна.

Обавештење за странке:

Обавештавамо вас да је Писарница Агенције од 12. маја 2020. године наставила редован рад са странкама у времену од 7:30 до 15:30 часова. Примењујемо све превентивне мере ради заштите вашег здравља али и здравља запослених. За све случајеве који не захтевају непосредну предају документације позивамо вас да и  даље користите најбезбеднији канал комуникације – нашу електронску пошту office@acas.rs. 

 

 

Адреса:

Агенција за спречавање корупције

Царице Милице 1

11000 Београд

Радно време:

7:30 – 15:30, радним данима

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

011/41 49 100 – ТАСТЕРИ:

1 – За представке*

2 – Сектор за контролу финансирања политичких активности

3 – Сектор за сукоб интереса и питања лобирања

4 – Сектор за проверу имовине и Сектор за регистре и евиденције

5 – Сектор за истраживање и аналитику

6 – Сектор за превенцију и јачање интегритета

7 – Сектор за сарадњу са медијима и цивилним друштвом

8 – Кретање предмета и Сектор за опште послове

9 – Канцеларија директора и Сектор за спољне послове и стратешки развој

Информације о представкама грађана Агенција пружа понедељком и четвртком од 11:00 до 14:00