Konferencija o borbi protiv korupcije u digitalnom dobu

Predstavljen Priručnik za saradnju s medijima
08/11/2018
Predstavljena analiza godišnjih izveštaja Agencije
15/11/2018

Konferencija o borbi protiv korupcije u digitalnom dobu

print

Delegacija Republike Srbije, na čelu sa direktorom Agencije za borbu protiv korupcije Draganom Sikimićem, učestvovala je na konferenciji visokog nivoa o razvijanju antikorupcijskih strategija u digitalnom dobu, koja je održana u Rimu, u organizaciji Ministarstva za spoljne poslove i međunarodnu saradnju Republike Italije, LUISS Univerziteta i Instituta za međunarodne odnose.

Teme o kojima se diskutovalo odnosile su se na merenje korupcije i procenu njenog uticaja na ekonomski razvoj i vladavinu prava, antikorupcijske institucije i strategije i vezu korupcije i organizovanog kriminala.

Panelisti su istakli značaj upotrebe i razvoja digitalnih tehnologija u borbi protiv korupcije, kao i međunarodne saradnje u tom domenu, posebno imajući u vidu transnacionalni karakter korupcije.

Konferencija je organizovana u okviru italijanskog predsedavanja Organizacijom za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS).

Conference on Fight against Corruption in Digital Age

Delegation of the Republic of Serbia, headed by the Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić, attended the high-level conference on developing anti-corruption strategies in digital age in Rome, organized by the Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Italy, LUISS University and Institute for International Affairs.

Topics touched upon pertained to measuring corruption and assessing its impact on economic development and the rule of law, anti-corruption institutions and strategies and relation between corruption and organized crime.

Panelists pointed out the significance of use and development of digital technologies in fight against corruption, as well as corresponding international cooperation, especially having in mind transnational nature of corruption.

The conference has been organized within the Italian OSCE Chairmanship.