Конференција о борби против корупције у дигиталном добу

Представљен Приручник за сарадњу с медијима
08/11/2018
Представљена анализа годишњих извештаја Агенције
15/11/2018

Конференција о борби против корупције у дигиталном добу

print

Делегација Републике Србије, на челу са директором Агенције за борбу против корупције Драганом Сикимићем, учествовала је на конференцији високог нивоа о развијању антикорупцијских стратегија у дигиталном добу, која је одржана у Риму, у организацији Министарства за спољне послове и међународну сарадњу Републике Италије, LUISS Универзитета и Института за међународне односе.

Теме о којима се дискутовало односиле су се на мерење корупције и процену њеног утицаја на економски развој и владавину права, антикорупцијске институције и стратегије и везу корупције и организованог криминала.

Панелисти су истакли значај употребе и развоја дигиталних технологија у борби против корупције, као и међународне сарадње у том домену, посебно имајући у виду транснационални карактер корупције.

Конференција је организована у оквиру италијанског председавања Организацијом за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС).

Conference on Fight against Corruption in Digital Age

Delegation of the Republic of Serbia, headed by the Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić, attended the high-level conference on developing anti-corruption strategies in digital age in Rome, organized by the Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Italy, LUISS University and Institute for International Affairs.

Topics touched upon pertained to measuring corruption and assessing its impact on economic development and the rule of law, anti-corruption institutions and strategies and relation between corruption and organized crime.

Panelists pointed out the significance of use and development of digital technologies in fight against corruption, as well as corresponding international cooperation, especially having in mind transnational nature of corruption.

The conference has been organized within the Italian OSCE Chairmanship.