Једанаеста седница одбора Агенције

P1200424
Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Пореске управе и Агенције за борбу против корупције
13/03/2014
Прес јануар 2011.
15/03/2011

Једанаеста седница одбора Агенције

print

Одбор Агенције за борбу против корупције одлучио је на данашњој седници да од Уставног суда Србије затражи интегрални текст решења којим је одлучено о доношењу привремене мере којом је обустављено извршење радњи на основу члана 82. Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Одбор је указао да му је блокиран рад на одлучивању по жалбама на одлуке које су донете пре доношења привремене мере а односе се на функционере затечене на више функција 1. јануара, на почетку примене Закона.

Одбор је на данашњој седници такође усвојио саопштење у коме се указује да да законско ограничавање права јавних функционера на обављање више од једне функције не може представљати акт дискриминације у смислу одредбе чл. 21. Устава које гарантују једнакост свих пред Уставом и законом и забрањују дискриминацију по било ком основу.

Уставни суд је, наиме, у делу одлуке од 20. маја 2010. године који је објављен на сајту Суда, навео да је она заснована на на оцени да се основано поставља питање једнакости правног положаја свих лица на јавним функцијама, а тиме и питање сагласности оспорених одредаба Закона са одредбама чл. 21. Устава.

Ограничавање права јавних функционера на обављање више од једне функције само је примена чл. 6. Устава којим се прописује да нико не може вршити јавну функцију која је у сукобу са његовом другом функцијом и да се постојање сукоба интереса уређује Уставом и законом.

О неједнакости пред законом могло би се говорити управо у случају неједнаког правног третмана функционера који су више функција стекли пре почетка примене Закона и оних који више од једне функције намеравају да обављају после почетка примене Закона.