IZVEŠTAJI MREŽE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ORGANIZACIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU I RAZVOJ (ACN/OECD)

U okviru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj osnovana je Mreža protiv korupcije, kao regionalni program otvoren za zemlje istočne Evrope i centralne Azije. Ključni učesnici mreže su predstavnici nacionalnih vlada i nezavisnih institucija za borbu protiv korupcije.

Agencija za sprečavanje korupcije aktivno je uključena u rad ovog tela, a učestvuje i u izradi tematskih studija iz oblasti borbe protiv korupcije.Link:

Biblioteka Mreže za borbu protiv korupcije

Prevencija korupcije u javnom sektoru u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji (publikacija na engleskom jeziku) 2015.