ИЗВЕШТАЈИ МРЕЖЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ И РАЗВОЈ (ACN/OECD)

У оквиру Организације за економску сарадњу и развој основана је Мрежа против корупције, као регионални програм отворен за земље источне Европе и централне Азије. Кључни учесници мреже су представници националних влада и независних институција за борбу против корупције.

Агенција за спречавање корупције активно је укључена у рад овог тела, а учествује и у изради тематских студија из области борбе против корупције.Линк:

Библиотека Мреже за борбу против корупције

Превенција корупције у јавном сектору у источној Европи и централној Азији (публикација на енглеском језику) 2015.