Izrađen prvi Izveštaj o praćenju sprovođenja Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Obaveza podnošenja konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za lokalne izbore Majdanpek i Knjaževac
17/05/2022
Održan trening za novinare i predstavnike civilnog sektora
20/05/2022

Izrađen prvi Izveštaj o praćenju sprovođenja Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

print
Agencija za sprečavanje korupcije izradila je prvi Izveštaj o praćenju sprovođenja Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika (u daljem tekstu Operativni plan).

Revidiranim akcionim planom za Poglavlje 23, nadzor nad sprovođenjem antikorupcijskih mera predviđenih Operativnim planom, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 30. septembra 2021. godine, poveren je Agenciji za sprečavanje korupcije. Na osnovu aktivnosti 5.1.3. Operativnog plana, Agencija za sprečavanje korupcije je zadužena da kontinuirano izrađuje šestomesečne izveštaje o praćenju sprovođenja Operativnog plana sa prikazom statusa sprovođenja svih pojedinačnih aktivnosti koje su dospele za realizaciju i  preporukama za dalje postupanje. Izveštaj možete naći na linku  Prvi izveštaj o praćenju srovođenja Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.