Израда плана интегритета

Прес јануар 2012.
06/02/2012
Израда плана интегритета 2
27/02/2012

Израда плана интегритета

print

Како је израђен нацрт плана интегритета

Модел одлуке о именовању радне групе

Програм израде и спровођења плана интегритета

Модел обавештења за запослене

Модел записника за радну групу

Упутство за запослене

Упутство за радну групу

Приручник за израду плана интегритета