Izmenjeni Priručnik o sukobu interesa i nespojivosti funkcija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije
22/10/2021
Razmena iskustva sa Španijom
26/10/2021

Izmenjeni Priručnik o sukobu interesa i nespojivosti funkcija

print
Agencija za sprečavanje korupcije je, u saradnji sa USAID Projektom za odgovornu vlast (USAID/GAI), izradila izmenjeno izdanje Priručnika za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija, koje je prilagođeno nedavno usvojenom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, kao i autentičnom tumačenju čl. 2, st. 1, tačke 3) ovog Zakona.

Priručnik je namenjen svim javnim funkcionerima u Republici Srbiji, kao i široj publici, sa ciljem razumevanja sukoba interesa i nespojivosti funkcija kroz objašnjenja normativnog okvira, kao i praktičnih slučajeva u ovoj oblasti.

Priručnik na srpskom jeziku dostupan je na internet prezentaciji Agencije, na sledećem linku: https://www.acas.rs/Prirucnik-o-sukobu-interesa-oktobar-2021.pdf

Priručnik na engleskom jeziku dostupan je na internet prezentaciji Agencije, na sledećem linku: https://www.acas.rs/Conflict-of-interest-The-Manual oct2021.pdf