Измењени Приручник о сукобу интереса и неспојивости функција

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције
22/10/2021
Размена искуства са Шпанијом
26/10/2021

Измењени Приручник о сукобу интереса и неспојивости функција

print
Агенција за спречавање корупције је, у сарадњи са USAID Пројектом за одговорну власт (USAID/GAI), израдила измењено издање Приручника за препознавање и управљање ситуацијама сукоба интереса и неспојивости функција, које је прилагођено недавно усвојеном Закону о изменама и допунама Закона о спречавању корупције, као и аутентичном тумачењу чл. 2, ст. 1, тачке 3) овог Закона.

Приручник је намењен свим јавним функционерима у Републици Србији, као и широј публици, са циљем разумевања сукоба интереса и неспојивости функција кроз објашњења нормативног оквира, као и практичних случајева у овој области.

Приручник на српском језику доступан је на интернет презентацији Агенције, на следећем линку: https://www.acas.rs/Prirucnik-o-sukobu-interesa-oktobar-2021.pdf

Приручник на енглеском језику доступан је на интернет презентацији Агенције, на следећем линку: https://www.acas.rs/Conflict-of-interest-The-Manual oct2021.pdf