Izbori u opštinama Doljevac, Kladovo, Kula i Lučani 16. decembra 2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge strateške revizije i planiranja informacionih sistema ili tehnologija.
29/10/2018
Potpisan Protokol o saradnji sa francuskom Agencijom za borbu protiv korupcije
02/11/2018

Izbori u opštinama Doljevac, Kladovo, Kula i Lučani 16. decembra 2018. godine

print

Izbori za odbornike u skupštinama opština Doljevac, Kladovo, Kula i Lučani raspisani su za 16. decembar 2018. godine. Svi politički subjekti koji imaju proglašene liste dužni su da se tokom izborne kampanje pridržavaju odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Shodno članu 29. ovog Zakona, politički subjekti (koalicije, političke stranke i grupe građana koje imaju proglašene liste, bez obzira na to da li su osvojile mandate ili ne) imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, najkasnije 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Agencija podseća da javni funkcioneri tokom izborne kampanje mogu da vrše funkciju u političkoj stranci, odnosno da učestvuju u njenim aktivnostima ako to ne ugrožava vršenje javne funkcije i ako to nije zakonom zabranjeno.

Prema članu 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, funkcioneru je zabranjeno da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata. Osim toga, funkcioner ima dužnost da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta.