Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za sprečavanje korupcije

Obaveštenje o održavanju obuke za lobistu
18/08/2021
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije
01/09/2021

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za sprečavanje korupcije

print
Datum oglašavanja: 19.08.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 27.08.2021. godine

Tekst internog konkursa

Obrazac prijave

Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak