Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi

Završena obuka o integrisanju rodne perspektive i kreiranju rodno odgovornih mera, aktivnosti i budžeta
08/07/2021
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi
22/07/2021

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi

print
Datum oglašavanja: 06.07.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 14.07.2021. godine

Tekst internog konkursa

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za izborni postupak