Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби

Завршена обука о интегрисању родне перспективе и креирању родно одговорних мера, активности и буџета
08/07/2021
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби
22/07/2021

Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби

print
Датум оглашавања: 06.07.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 14.07.2021. године

Текст интерног конкурса

Списак кандидата који испуњавају услове за изборни поступак