Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi
21/07/2021
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta
16/08/2021

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi

print
Datum oglašavanja: 22.07.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 30.07.2021. godine

Tekst internog konkursa

Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak