Političke stranke i humanitarne aktivnosti

Medijana (Niš) – Izbori za odbornike
26/06/2012
Niš – Izbori za odbornike
26/06/2012

Političke stranke i humanitarne aktivnosti

print
Povodom zahteva medija upućenih Agenciji za borbu protiv korupcije a u vezi sa humanitarnim aktivnostima političkih subjekata i njihovih predstavnika, Agencija podseća da funkcioneri ili članovi političkih stranaka mogu da daju humanitarni prilog iz sopstvenih sredstava i za svoj račun, čak i kad to čine organizovano (u okviru stranke, poslaničkog kluba, itd).

Međutim, trošenje novca koji je namenjen finansiranju redovnog rada političkih stranaka u humanitarne svrhe nije u skladu sa svrhom zakonskih rešenja.

Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti propisano je da se „sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti.“

Političke stranke se na osnovu Zakona o političkim strankama formiraju „radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešća na izborima“, a ne radi obavljanja humanitarne delatnosti.