ЕВРОПСКИ ПАРТНЕРИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ/ЕВРОПСКА КОНТАКТ МРЕЖА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ (EPAC/EACN)

Европски партнери против корупције (EPAC) и Европска контакт мрежа за борбу против корупције (EACN) представљају независне форуме, у чијем раду учествују оперативна тела за контролу рада полиције, као и независне институције задужене за превенцију и борбу против корупције. Успостављени су са циљем размене искустава и прекограничне сарадње у развијању заједничких стратегија и промовисању високих професионалних стандарда у домену превенције и сузбијања корупције.

EPAC/EACN окупља више од 80 институција из држава чланица Савета Европе и Европске уније, међу којима је и Агенција за спречавање корупције.Стандарди за антикорупцијске институције, укључујући и 10 водећих принципа и параметара концепта независности институција за борбу против корупције (незванични превод на српски језик)

Линк:

Стандарди за антикорупцијске институције, укључујући и 10 водећих принципа и параметара концепта независности институција за борбу против корупције (на енглеском језику)