Едукације ђака и функционера у Инђији

прес фебруар 2011.
16/03/2011
Поступање по представкама правних и физичких лица
03/10/2013

Едукације ђака и функционера у Инђији

indjijamala-1
print

У сали Културног центра у Инђији одржане су, 12. и 13. мај, две сесије обука за представнике три ђачка парламента средњих школа у Инђији. Обрађиване су следеће теме: појмови корупције, етике и нтегритета; механизми за спречавање корупције на међународном и националном нивоу; улога и мандат Агенције за борбу против корупције; Национална стратегија и Акциони план за борбу против корупције; појам сукоба интереса.

 

indjijamala1-2

Са представницима ђачких парламената биће организована и трећа сесија едукација на којој ће они направити стратешки и акциони план за борбу против корупције које ће спроводити ђачки парламенти и школе.

 

 


У петак 13. маја, у истој сали, одржана је прва сесија едукација за функционере и запослене у установама, институцијама и организацијама чији је оснивач Општина Инђија, чланови Општинског већа и функционери јединице локалне самоуправе. Представљен је контекст борбе против корупције и мандат Агенције; Национална стратегија и Акциони план за борбу против корупције, те појам и законске одредбе у вези са сукобом интереса.

Предавачи на овим семинарима су били: Дејан Милић, начелник Одељења за решавање о сукобу интереса, Ана Јеросимић, из Одсека за спровођење стратегије и прописе и Небојша Тасић, шеф Одсека за програме обуке.