Демократска заједница војвођанских Мађара

Годишњи извештај 2011. ГСМ
25/05/2012
Годишњи извештај 2010. ДЗВМ
25/05/2012

Демократска заједница војвођанских Мађара