Budžet i druga sredstva


Akti o radu službe


Javne nabavke


Kadrovski plan Agencije za borbu protiv korupcije


Finansijski plan


Izvršenje budžeta


 

Osnovna sredstva

Spisak osnovnih sredstava zaključno sa 31.12.2021.

Spisak osnovnih sredstava zaključno sa 31.12.2020.

 Spisak osnovnih sredstava zaključno sa 31.12. 2019

Spisak osnovnih sredstava zaključno sa 31.12.2018.

Spisak osnovnih sredstava zaključno sa 31.12.2017.

Spisak osnovnih sredstava zaključno sa 31. 12. 2016.

Spisak osnovnih sredstava zaključno sa 31. 12. 2015.

Spisak osnovnih sredstava zaključno sa 31. 12. 2014.