Агенција Народној скупштини поднела Извештај о раду за 2017. годину

Обука за функционере и запослене у образовању и васпитању
30/03/2018
ГФИ политичких субјеката за 2017. године подноси се до понедељка 16. априла 2018. године
02/04/2018

Агенција Народној скупштини поднела Извештај о раду за 2017. годину

print

Агенција за борбу против корупције поднела је Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду за 2017. годину. Ово је осми годишњи извештај у којем су представљени резултати рада Агенције у претходној години, изазови са којима се Агенција суочавала у свом раду, планови за 2018. годину као и препоруке Народној скупштини које имају за циљ унапређење рада Агенције.

Годишњи извештај садржи и Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење. У извештају је систематизован велики број података о мерама и активностима које су органи јавне власти предузимали током 2017. године, оцењена њихова испуњеност, указано на проблеме који су се појавили у реализацији и дате препоруке за њихово превазилажење.

Годишњи извештај достављен је и Влади Републике Србије.

Извештај о раду за 2017. годину можете преузети овде.

Извештај о спровођењу Стратегије и Акционог плана можете преузети овде.