Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za sprečavanje korupcije
19/08/2021
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije
09/09/2021

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije

print
Javni konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-111-00-0006/21-09/2 od 23.08.2021. godine, koji je pokrenut rešenjem direktora br. 014-111-00-0006/21-09 od 16.08.2021. godine

Datum oglašavanja: 01.9.2021. godine

Datum isteka roka prijavljivanja: 09.9.2021. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Službi Agencije za sprečavanje korupcije-1

Prijava na KONKURS – obrazac rm br.1. viši savetnik

Prijava na KONKURS – obrazac rm br. 2. samostalni savetnik

SPISAK KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA IZBORNI POSTUPAK