Злоупотреба јавних ресурса

Скупштина Републике Србије alt
Seminar for New Deputies
03/07/2014

Злоупотреба јавних ресурса

P1200329_za_sajt
print
Данас у Агенцији за борбу против корупције одржан је округли сто „Злоупотреба јавних ресурса“. Учесници су говорили о: начину доделе аутомобила којима располаже УЗЗПРО; поступку успостављања евиденције службених аутомобила; одредбама Закона о Агенцији које регулишу употребу службених возила, раздвајању коришћења у службене сврхе односно на партијским/приватним скуповима и о пријављаивању коришћења службених возила у имовинској карти.
Пример добре праксе представила је Лидија Лекић, помоћник директора Службе за опште послове Града Београда. Сем ње, скупу су присуствовали Зоран Трнинић, директор Управе за заједничке послове, Зоран Николић, помоћник директора Управе за заједничке послове, Радослав Сретеновић, председник Савета Државне ревизорске институције, Светлана Тома Анокић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију сврсисходности пословања, Дејан Милић, начелник Службе за решавање сукоба интереса Агенције. Уводну реч дала је Татјана Бабић, директор Агенције за борбу против корупције.