Završena obuka o integrisanju rodne perspektive i kreiranju rodno odgovornih mera, aktivnosti i budžeta

Održan onlajn okrugli sto na temu kontrole finansiranja političkih subjekata u vreme pandemije Kovid – 19
30/06/2021
Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi
21/07/2021

Završena obuka o integrisanju rodne perspektive i kreiranju rodno odgovornih mera, aktivnosti i budžeta

print
Zaposleni u Agenciji za sprečavanje korupcije pohađali su onlajn obuku na temu integrisanja rodne perspektive i kreiranja rodno odgovornih mera, aktivnosti i budžeta. Obuka je organizovana uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Tokom devet sesija polaznici su obučeni o značaju rodne ravnopravnosti, načinima njenog integrisanja u rad Agencije, kao i o primeni rodno odgovornog budžetiranja.

Obuku su pohađala i uspešno završila 23 učesnika.