Изабран заменик директора Агенције

Прибој – Избори за одборнике
25/06/2012
Сектор за оперативне послове
15/07/2010

Изабран заменик директора Агенције

print
Директор Агенције за борбу против корупције, Татјана Бабић, изабрала је јуче Владана Јоксимовића (41) за свог заменика. Јоксимовић ће функцију заменика директора обављати почев од 1. априла 2013. године.
Владан Јоксимовић је дипломирао 1997. године на Правном факултету у Београду. Своју професионалну каријеру започео је у Београдском центру за људска права и адвокатској пракси, а затим је готово десет година радио као правни саветник у канцеларији Савета Европе у Београду. До недавно је радио у канцеларији за људска и мањинска права као саветник директора.
Усавршавао се у области права ЕУ и људских права, а завршио је и Дипломатску академију.

Као предавач је учествовао на многим домаћим и међународним форумима који су за тему имали владавину права и међународно право људских права. Аутор је и уредник више стручних чланака и књига о примени међународних стандарда у националном законодавству и пракси.
Јоксимовић је изабран на конкурсу који је расписао директор Агенције 1. фебруара 2013. године на које се пријавило укупно 17 кандидата. Одбор Агенције је предложио три кандидата за ужи избор након чега је директор изабрала Владана Јоксимовића.