Закон о општем управном поступку

Закон о општем управном поступку ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)   Део први УВОДНЕ ОДРЕДБЕ И ОСНОВНА НАЧЕЛА УПРАВНОГ ПОСТУПКА I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Управни поступак Члан 1 Управни поступак јесте скуп правила која државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије и органи и … Настави са читањем Закон о општем управном поступку