Закон о финансирању политичких активности

Закон о финансирању политичких активности ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (“Сл. гласник РС”,бр. 43/2011,123/2014 и 88/2019) I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1 Овим законом уређују се извори и начин финансирања, евиденција и контрола финансирања политичких активности политичких странака, коалиција и група грађана (у даљем тексту: политички субјекти). Значење појмова … Настави са читањем Закон о финансирању политичких активности